Ing. Janka Vaneková
Znalec z odboru Poľnohospodárstvo


Pracujem ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 915459 pre odbor: Poľnohospodárstvo, odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdyVypracovávam znalecké posudky:


 • ●  Stanovenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy
 • ●  Stanovenie všeobecnej hodnoty pre pozemkové úpravy
 • ●  Stanovenie všeobecnej hodnoty pre jednoduché pozemkové úpravy
 • ●  Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov
 • ●  Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena
 • ●  Bilancia skrývky ornice

Stanovujem všeobecnú hodnotu pozemkov:


 • ●  Orná pôda
 • ●  Trvalé trávne porasty
 • ●  Záhrady
 • ●  Vinice
 • ●  Chmeľnice
 • ●  Ovocné sadyKontakt

Adresa:

Ing. Janka Vaneková
Vrakunská cesta č.4
821 02 Bratislava

Telefón:

+421 903 225 051

Pracovná doba:

PO-PIA: 7:30 - 16:30
SO-NE: voľno